Lisabon, 22. prosinca 2019.

  Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske - objava biračima

  Vlada Republike Hrvatske je 14. studenoga 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske.

  Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 22. prosinca 2019.

  Izborno mjesto u Portugalskoj  Republici bit će otvoreno u sjedištu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Lisabonu  na adresi  Rua Dom Lourenço de Almeida 24, 1400-126 Lisboa, a glasovanje će na dan održavanja izbora biti organizirano u vremenu od 07:00 do 19:00;

  Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici poziva sve hrvatske državljane koji žele glasovati na izbornom mjestu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici na prethodnu/aktivnu registraciju birača.

  Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/predsjednicki-izbori-2019/13319 dostupni su svi predviđeni obrasci zahtjeva. Ispunjeni i potpisani obrasci zahtjeva za prethodnu/aktivnu registraciju i zahtjeva za promjenu mjesta prethodne/aktivne registracije mogu se dostaviti na sljedeće adrese Veleposlanstva Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici:

  Ili putem elektronske pošte: lisabon@mvep.hr;

  Ili na poštansku adresu Veleposlanstva: 

  Embaixada da Republica da Croacia, Rua Dom Lourenço de Almeida 24, 1400-126 Lisboa

  VAŽNA NAPOMENA:

  U svim slučajevima podnositelj zahtjeva mora vlastoručno potpisati svoj zahtjev za prethodnu/aktivnu registraciju te priložiti presliku valjanog osobnog identifikacijskog dokumenta.

  ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

  Rok u kojem birači mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta istječe u srijedu, 11. prosinca 2019.

  Obavještavaju se birači da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju.

  Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 7. prosinca 2019. u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

  Detaljnije obavijesti bit će objavljene na mrežnim stranicama nadležnih ureda.

  VAŽNA NAPOMENA:

  S obzirom na mogućnost održavanja drugog kruga glasovanja, pozivaju se birači da se, prilikom podnošenja zahtjeva za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta za prvi krug glasovanja, izjasne i za drugi krug glasovanja.

  Birači, u slučaju održavanja drugog kruga glasovanja, odmah po određivanju datuma drugog kruga glasovanja, a najkasnije do 10 dana prije dana održavanja drugog kruga glasovanja, mogu podnijeti novi zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta te mogu izmijeniti ranije podneseni zahtjev ili odustati od njega.

  Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 11. prosinca 2019. raditi sa strankama do 16:00 sati radi zaprimanja zahtjeva za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

  O radnom vremenu nadležnih ureda u slučaju održavanja drugog kruga glasovanja birači će biti naknadno obaviješteni.

  I. BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

  Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora neće biti u mjestu svog prebivališta, mogu zatražiti:

  a) PRIVREMENI UPIS-ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj izvan mjesta svog prebivališta.

  Birači se privremeno upisuju u registar birača za mjesto gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta birači mogu podnijeti nadležnom uredu, neovisno o mjestu upisa u registar birača.

  b) PRETHODNU REGISTRACIJU-ako žele glasovati u inozemstvu.

  Zahtjev za prethodnu registraciju birači mogu podnijeti nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj.

  c) POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA - temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

  Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta birači podnose nadležnom uredu prema mjestu svog prebivališta.

  II. BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

  Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj moraju se AKTIVNO REGISTRIRATI na zahtjev ili po službenoj dužnosti.

  a) Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati već će po službenoj dužnosti biti aktivno registrirani za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici.

  Birači koji će se na dan održavanja izbora nalaziti na području druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi različitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

  Birač koji ne promijeni mjesto aktivne registracije, moći će glasovati samo u mjestu gdje je već aktivno registriran po službenoj dužnosti za državu i konzularno područje prema inozemnoj adresi navedenoj u osobnoj iskaznici.

  b) Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj.

  Zahtjev za aktivnu registraciju birači mogu podnijeti:

  najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u  inozemstvu ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, ako će se na dan održavanja izbora nalaziti u Republici Hrvatskoj.

  Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr dostupni su svi obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih ureda.

  Svoje zahtjeve birači mogu podnijeti neposredno u nadležnom uredu, elektroničkim putem na objavljenu e-mail adresu nadležnog ureda ili putem sustava e-Građani.

  III. e-Građani

  Birači koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva, putem sustava e-Građani.

  IV. IZDAVANJE POTVRDA ZA GLASOVANJE NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA

  Skreće se pozornost biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.

  Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a prilikom dolaska na biračko mjesto se utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača jer primjerice nemaju važeću osobnu iskaznicu, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležni ured u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača.

  Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu.

   

  ZAHTJEV ZA AKTIVNU I PRETHODNU REGISTRACIJU
  ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE
  ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE
  ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE
  ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE